Spring til hovedindhold

Forslag

Grønlands Politi

Nyhed

27. juli 2020 20:07

Landsretten slog hårdt ned på sager om voldtægt og kønsligt forhold til barn

I sidste uge faldt der dom i en række ankesager, der blev behandlet i Grønlands Landsret. Landsretten skærpede foranstaltningen i en voldtægtssag, hvor en mand havde voldtaget sin 15-årige niece og i anden en sag, hvor en 18-årig havde samleje med en mindreårig.

Anklagemyndigheden ved Grønlands Politi var i sidste uge på procedurerejse i Sisimiut for at behandle flere ankesager om blandt andet voldtægt samt kønsligt forhold til barn.

 

En af de sager, der blev behandlet, var en voldtægtssag fra Sisimiut, hvor en mand i starten af 40’erne havde voldtaget sin 15-årige niece. I Qeqqata Kredsret blev manden idømt 1 år og 6 måneders anstalt, men Landsretten valgte at skærpe dommen til 2 års anstalt.

Manden blev på grund af grovheden af sagen tilbageholdt efter dommen med henblik på afsoning af dommen.

 

I en anden sag skærpede Landsretten kredsrettens dom fra en betinget til en ubetinget dom på 3 måneder i anstalt til en mand, som havde haft et seksuelt forhold til et barn på 12 år, mens han selv var 18 år gammel.

 

En ubetinget dom betyder, at man skal i anstalt, hvorimod en betinget dom betyder, at man kun skal i anstalt såfremt man begår ny kriminalitet.

 

Onkel voldtog sin niece – Landsretten skærpede kredsrettens dom

Den 12. marts 2020 idømte Qeqqata Kredsret en mand fra Sisimiut 1 år og 6 måneders anbringelse i anstalt for den 8. marts 2019 at have voldtaget sin 15-årige niece.

 

Manden nægtede sig skyldig i kredsretten og ankede derfor dommen til Landsretten med påstand om frifindelse.I mandags blev sagen færdigbehandlet i Landsretten.

 

Manden blev idømt 2 års ubetinget anstaltsanbringelse, ligesom han blev tilbageholdt straks efter dommen. Desuden skulle han betale torterstatning til pigen på 100.000 kr.

 

Anklagerfuldmægtig, Martin Dahl Fuglsang, der førte sagen på vegne af anklagemyndigheden, var tilfreds med rettens afgørelse:

 

”På baggrund af forholdets karakter, pigens alder og den familiemæssige relation, påstod anklagemyndigheden, at den tiltalte skulle idømmes en længere foranstaltning, end den som Kredsretten var nået frem til. Jeg er derfor meget tilfreds med, at Landsretten har valgt at følge anklagemyndighedens påstand om skærpelse af længden af anstaltsanbringelsen.”

 

Ubetinget anstalt til 18-årig, der havde et seksuelt forhold til en 12-årig

En mand - på nu 21 år - blev i kredsretten idømt en betinget dom på 3 måneders anstalt for at have haft samleje med en på daværende tidspunkt 12-årig pige, som han havde et ”kærestelignende forhold” til.

 

Anklagemyndigheden ankede kredsrettens dom til Landsretten med påstand om skærpelse, og i sidste uge skærpede Landsretten dommen fra en betinget - til en ubetinget dom på tre måneders anstalt.

 

Anklagerfuldmægtig, Martin Dahl Fuglsang, siger:

 

”I den her sag har vi at gøre med en myndig mand, der vælger at have samleje med et barn på 12 år. Det var derfor min påstand, at sådan en sag skal resultere i, at man skal i anstalt. Jeg er derfor tilfreds med, at Landsretten ændrede foranstaltningen til ubetinget anstaltsanbringelse.”

 

Vi beklager. Dette indhold kan ikke vises.