Spring til hovedindhold

Forslag

Øvrige blanketter

Du kan her finde links til de øvrige blanketter, som Grønlands Politi tager imod på vegne af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) eller Udlændingestyrelsen.

Udprint den relevante blanket, udfyld den grundigt, og afleverer den derefter på din lokale politistation. Grønlands Politi gør opmærksom på, at det er dit eget ansvar, at sørge for alle punkter er udfyldt, og relevant dokumentation er vedlagt blanketten.

 

Såfremt du ønsker vejledning til fx formålet med blanketten, krav til udstedelse af ønsket tilladelse osv., bedes du kontakte SIRI eller Udlændingestyrelsen. De relevante kontaktinformationer er angivet under hver blanket. Grønlands Politi tager blot imod blanketterne på vegne af myndighederne, og kan derfor ikke vejlede i sagerne. 

 
Ansøgningsskemaer og kontaktinformation

SIRI udsteder ikke rutinemæssigt opholdskort til udlændinge med tidsbegrænset opholdstilladelse i Grønland. 

Hvis du har tidsbegrænset opholdstilladelse, og ønsker at få et opholdskort som dokumentation for din opholdstilladelse i Grønland, skal du udfylde denne blanket:

 

Ansøgning om opholdskort

 

Kontaktinformation til vejledning:

SIRI
Telefonnummer: +45 72142001
Eller skriv en e-mail til SIRI via deres kontaktformular på dette link:
SIRI kontaktformular

 

Her kan du hente blanket til at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde. Blanketten kan bruges til ansøgning om ny opholds- og arbejdstilladelse, eller forlængelse af eksisterende opholds- og arbejdstilladelse. 

 

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

 

Kontaktinformation til vejledning:

SIRI

Telefonnummer: +45 72142001

Eller skriv en e-mail til SIRI via deres kontaktformular på dette link:

SIRI kontaktformular

 

Hvis du vil søge opholdstilladelse, fordi du er blevet optaget på en uddannelsesinstitution i Grønland, skal du bruge udfylde dette ansøgningsskema:

 

Ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af studie

 

Kontaktinformation til vejledning:

SIRI
Telefonnummer: +45 72142001
Eller skriv en e-mail til SIRI via deres kontaktformular på dette link:
SIRI kontaktformular

 

Dette skema kan bruges af studerende ved en videregående uddannelse, som ønsker at indgive en ansøgning om fuldtidsarbejdstilladelse til praktik som led i uddannelsen. Praktikopholdet skal enten være en del af uddannelsesforløbet eller udløse ECTS point på uddannelsen.
 
Ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af praktikophold

 

Kontaktinformation til vejledning:

SIRI
Telefonnummer: +45 72142001
Eller skriv en e-mail til SIRI via deres kontaktformular på dette link:
SIRI kontaktformular

 

Ønsker du opholdstilladelse i Grønland på baggrund af et au pair-ophold hos en dansk eller grønlandsk værtsfamilie i Grønland, skal du udfylde dette skema:
 
Ansøgning om opholdstilladelse som Au Pair

 

Kontaktinformation til vejledning:

SIRI
Telefonnummer: +45 72142001
Eller skriv en e-mail til SIRI via deres kontaktformular på dette link:
SIRI kontaktformular

 

Du skal bruge dette skema, hvis du ønsker at søge ophold i Grønland fordi du er ægtefælle, registreret partner, fast samlever, eller er barn under 18 år til udlændinge, der har søgt om eller har fået opholdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde eller studie. 

 

Ansøgning som medfølgende familiemedlem
 

Kontaktinformation til vejledning:

SIRI
Telefonnummer: +45 72142001
Eller skriv en e-mail til SIRI via deres kontaktformular på dette link:
SIRI kontaktformular
 

Du skal bruge dette ansøgningsskema, hvis du ønsker opholdstilladelse fordi du er en ægtefælle, registreret partner, fast samlever, forælder over 60 år, eller barn under 18 til en person i Grønland der:
1. Har dansk indfødsret eller er nordisk statsborger
2. Er flygtning i Grønland eller
3. Har haft permanent opholdstilladelse i Grønland i mere end de sidste 3 år


Link til relevante blanketter: Gl/FA1-5, GL/SG1-3, FA1 FA 2 + SG 1 og SG 2
Nyidanmark.dk

 

Kontaktinformation til vejledning:

Udlændingestyrelsen 
Telefonnummer: +45 35366600 
Eller skriv en e-mail til Udlændingestyrelsen via deres kontaktformular på dette link:
Udlændingestyrelsen kontaktformular

 
Hvis du er udlænding, der har opholdt dig i Grønland i en årrække

Link til relevante blanketter: GL/FA6, Gl/FA7, GL/SG4
Nyidanmark.dk
 

Kontaktinformation til vejledning:

Udlændingestyrelsen 
Telefonnummer: +45 35366600 
Eller skriv en e-mail til Udlændingestyrelsen via deres kontaktformular på dette link:
Udlændingestyrelsen kontaktformular