Spring til hovedindhold

Forslag

Anerkend faderskab

Er jeres barn født uden for ægteskab kan I få anerkendt faderskabet hos politiet.

Hvem kan rejse en faderskabssag?

Under graviditeten eller straks efter fødslen skal du som kommende mor/far henvende dig til Grønlands Politi for at få rejst en faderskabssag.

Det er dit ansvar som mor til barnet at oplyse politiet om, hvem der er far til barnet.

En sag om faderskab kan dog også rejses af ægtemanden, barnet eller en for barnet beskikket værge.

 

Proces

Udfyld blanketten om barn født uden for ægteskab og mød op på politistationen for at rejse faderskabssagen.
Medbring kopi af dåbsattest eller navneattest.

 

Derefter sendes faderskabsssagen til Grønlands Domstole, der ved dom anerkender faderskabet og fastlægger om far skal give bidrag.

  

 

Forslag