Spring til hovedindhold

Forslag

Børneattest

For at forebygge overgreb mod børn skal foreninger, virksomheder, institutioner og myndigheder indhente børneattest på personer, der skal have direkte kontakt til børn under 15 år.

Spørgsmål og svar

Som arbejdsgiver har du pligt til at indhente børneattest på medarbejdere, der har en direkte kontakt til børn under 15 år. Det samme gælder for ledere, trænere, instruktører og medhjælpere i foreninger, fx fritids- og sportsklubber.

 

Du skal eksempelvis indhente børneattest på følgende personer:

 • lærere
 • pædagoger
 • dagplejere
 • pedeller
 • trænere
 • fitnessinstruktører
 • personale i svømmehaller
 • personale i sundhedsvæsenet
 • personale i trossamfund
 • lektiehjælpere

Hvis personen kun skal have en midlertidig tilknytning til børn, har du ikke pligt til, men mulighed for at indhente en børneattest. Eksempelvis hvis en vikar skal hjælpe i en emneuge på skolen, eller hvis en forælder tager med barnets fritidsklub på weekendtur for at hjælpe.


For at bestille en børneattest, skal du være repræsentant for den arbejdsgiver eller forening, der skal bruge børneattesten i forbindelse med en ansættelse til lønnet eller frivilligt arbejde, herunder også ledere, trænere, instruktører og medhjælpere i foreninger. Private borgere kan altså ikke bestille en børneattest til sig selv. 
For at bestille en børneattest skal du udfylde bestillingen ovenfor og sende den til Kriminalregisteret ved Politiets Administrative Center. Du kan både udfylde blanketten elektronisk på computeren og i hånden på en printet version. De personer, der skal skrive under på bestillingen, skal altid sætte underskriften i hånden eller som digital signatur.

Vær opmærksom på, at blanketten skal udfyldes af både den arbejdsgiver eller forening, som ønsker at indhente børneattest, og den person, som børneattesten handler om. Personen skal nemlig give samtykke til, at politiet deler oplysninger om eventuelle strafbare forhold med arbejdsgiveren eller foreningen. 

For at beskytte personlige oplysninger anbefaler vi, at bestillingen sendes med brevpost. Alternativt kan din kommune hjælpe med at sende bestillingen som sikker mail. Kontakt din kommunes borgerservice for at få hjælp til det.
Vi sender altid et skriftligt svar på din bestilling af en børneattest – uanset om børneattesten er ren eller plettet. I bestillingen skal du oplyse, hvem der skal modtage svaret. 

Du kan altså ikke gå ud fra, at børneattesten er ren, hvis du efter nogen tid ikke har modtaget en børneattest. Posten kan være længe undervejs, og i sjældne tilfælde bliver forsendelser væk. Har du ikke modtaget et svar på din bestilling inden for 4 uger, skal du kontakte Kriminalregisteret. Se kontaktoplysninger

Såfremt der står kriminelle forhold på den børneattest, du modtager, skal du være opmærksom på, at det er pålagt foranstaltning at videregive oplysningerne uberettiget. 

Det vil fremgå på en børneattest, hvis personen er dømt for overtrædelse af en række af straffelovens bestemmelser om sædelighedsforbrydelser mod børn samt visse overtrædelser af terrorlovgivningen. 

Børneattesten omfatter således:

 • incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år 
 • udbredelse eller besiddelse af børnepornografi 
 • blufærdighedskrænkelse af børn under 15 år
 • udøvelse af terrorisme
 • tilslutning til landsforræderi eller terrorisme
 • hvervning til fremmede styrker

Der er forskel på, hvor længe de enkelte lovovertrædelser står på børneattesten. Det afhænger både af overtrædelsens karakter og den idømte foranstaltning. Nogle overtrædelser vil stå på børneattesten i 10 år, andre resten af livet. Overtrædelser bliver fjernet fra børneattester i overensstemmelse med Kriminalregisterbekendtgørelsens sletteregler 

 
Børneattesten skal forebygge overgreb mod børn. Formålet med en børneattest er at forhindre, at personer dømt for alvorlig kriminalitet, som indebærer en risiko for børn, får adgang til børn gennem arbejde eller aktivitet i en forening.

Som arbejdsgiver eller repræsentant for en forening har du pligt til at beskytte de børn, som I har med at gøre. 
En børneattest indeholder kun oplysninger om strafbare forhold, som kan indebære en risiko for misbrug, overgreb eller skade af børn. En straffeattest har et bredere sigte og indeholder information om overtrædelser af straffeloven, kriminalloven, færdselsloven, våbenlovgivningen, lov om euforiserende stoffer og øvrige særlove.

Derudover er der forskel på, hvor længe strafbare forhold fremgår af en børneattest og af en straffeattest. De lovovertrædelser, som er særligt forbundet med en fare for børn, fremgår i længere tid på børneattesten end på straffeattesten.

En ren straffeattest er altså ikke det samme som en ren børneattest.