Spring til hovedindhold

Forslag

Kørekort

Skal du ansøge om kørekort eller have dit kørekort fornyet, skal du henvende dig på din lokale politistation. Du kan på forhånd udfylde en ansøgningsblanket til kørekort digitalt.

Generelt

For at du må køre bil skal du have et gyldigt kørekort. 

 

Det grønlandske kørekort er opdelt i følgende kategorier:

 • Kategori B - almindelig bil
 • Kategori C - lastbil
 • Kategori D - stor personbil 

De forskellige kategorier giver dig lov til at køre forskellige biler. Har du f.eks. et kørekort i kategori B, må du køre en almindelig bil. 

 

Betingelser

Vil du tage et kørekort eller udvide dit nuværende kørekort med en anden kategori, skal du:

 • Være 18 år eller derover
 • Have et tilpas godt fysisk helbred og have en helbredserklæring
 • Ikke være afhængig af alkohol, euforiserende stoffer eller andre bevidsthedspåvirkende stoffer
 • Have modtaget undervisning af en kørelærer, som er godkendt til den ønskede kategori
 • Bestå en teoriprøve og en køreprøve

 

Tilflyttet Grønland?

Flytter du til Grønland og vil du køre bil, skal du have et grønlandsk kørekort. Hvis du har et dansk kørekort eller et kørekort fra et andet EU-land, kan du uden videre få et grønlandsk kørekort. Når du henvender dig til politiet, skal du medbringe:

 • Dit kørekort
 • Et egnet billede
 • Den udfyldte blanket - Ansøgning om kørekort - (kan hentes digitalt  eller udfyldes hos din lokale politistation)

  

Ændring

Der kan være flere årsager til, at du skal fornyet dit kørekort eller foretaget ændringer i det. Det kan f.eks. være hvis du:

 

 • Du flyttet til Grønland og skal have et grønlandsk kørekort
 • Du har tabt dit kørekort
 • Dit kørekort er blevet stjålet
 • Dit kørekort er blevet beskadiget
 • Du har ændret navn
 • Duhar en sygdom, der gør, at du skal forny dit kørekort regelmæssigt

Skal du ansøge om ændring i dit kørekort, skal du bruge blanketten Ansøg om ændring i grønlandsk kørekort.

 

Tabt eller stjålet

Har du tabt eller fået stjålet dit kørekort, skal du medbringe: 

 • Billedlegitimation
 • Et nyt egnet billede
 • Den udfyldte blanket

Beskadiget eller navneændring

Er dit kørekort blevet beskadiget eller har du ændret navn, skal du medbringe:

 • Dit kørekort
 • Et nyt egnet billede
 • Eventuel dokumentation for navneændring
 • Den udfyldte blanket

 

Gyldighed

Kørekortet er gyldigt fra, at du har bestået din køreprøve til, at du fylder 70 år. Når du fylder 70 år, skal du til lægen. Lægen vurderer om du forsvarligt kan køre bil.

 

Når du fylder 70 år gælder dit kørekort for kortere perioder:

 • Er du 70 år, kan du få et kørekort, der gælder fire år
 • Er du 71 år, kan du få et kørekort, der gælder tre år
 • Er du mellem 72 og 79 år, kan du få et kørekort, der gælder to år
 • Er du 80 år eller derover, skal dit kørekort fornys hvert år 

Du skal have en helbredsattest, hver gang du skal have fornyet dit kørekort.

 

Erhvervsmæssig personbefordring

Du kan også få kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

 

Det skal du have, hvis du skal køre taxa eller bus.

 

Bemærk 

For at kunne få et erhvervskørekort skal ansøger være:

 • Fyldt 21 år
 • Mindst have haft et kørekort i et år 
 • Have bestået en køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring
 • Medbringe helbredsattest (ved indleveringen til politiet må lægeattesten ikke være over tre måneder gammel)

Kørekortet til erhvervsmæssig personbefordring udstedes med en gyldighedstid på fem år, medmindre den pågældendes kørekort har kortere gyldighed eller helbredsmæssige forhold begrunder en kortere gyldighed.