Spring til hovedindhold

Forslag

Grønlands Politi

Nyhed

18. marts 2020 19:00

Nuuk lukker ned i foreløbig tre uger for at forhindre smittespredning

Landlægeembedet har i dag bekræftet, at yderligere en person i Nuuk er smittet med coronavirus. For at forhindre, at der sker smittespredning i Grønland har Naalakkersuisut valgt, at Nuuk lukkes ned fra dags dato kl. 16.00 og foreløbigt tre uger frem. Det betyder, at der i Nuuk til eftermiddag vil blive indført de samme tiltag, som de den danske statsminister, Mette Frederiksen, i går vedtog i Danmark. Samtidig er al flytrafik og sejlads – undtagen fragt af forsyning – lukket ud af Nuuk fra i dag.

Grønlands Politi videreformidler i denne pressemeddelelse de nye retningslinjer for Nuuk, som fremgik på pressemødet kl. 12:30 den 18. marts 2020.

Der er ikke længere tale om anbefalinger, men forbud. Disse gælder udelukkende for Nuuk, som situationen er nu.

Alle i universitetsmiljøet i Nuuk skal holde øje med symptomer på coronavirus 

De nye retningslinjer sker på baggrund af, at endnu en person i Nuuk er bekræftet smittet med coronavirus.
Det fremgik af pressemødet, at det ikke er åbenlyst, hvor og hvornår personen er blevet smittet, men at vedkommende har sin daglige gang på universitetet. Myndighederne forsøger i øjeblikket at spore smitten og tester løbende de personer, der muligt er smittede.

Alle, der har færdes på universitet i Nuuk i løbet af de sidste par uger, bedes holde øje med symptomer for coronavirus og tage kontakt til sundhedsvæsenet, hvis man mærker tegn herpå. Symptomerne er feber, hoste, åndenød, hovedpine og muskelømhed.

Følgende restriktioner gælder for Nuuk fra i dag kl. 16

For at forhindre at en egentlig epidemi startes i Nuuk har Naalakkersuisut indført følgende tiltag med virkning fra i dag kl. 16.00. Dette gælder som nævnt kun for Nuuk.

Resten af Grønland skal følge de øvrige anbefalinger, som tidligere er givet. Disse kan findes på www.nun.gl.


--

Rejser fra Nuuk indstilles midlertidigt

 • Passagerrejser fra Nuuk indstilles indtil videre. Det gælder både fly og skib.
  Undtaget er forsyninger, gods, fx fødevarer, med videre.  
  Undtaget er også nødtransporter, fx sygdom, medicin, testresultater m.v.
  Det er forbudt at forlade Nuuk i eget fartøj for at sejle til andre byer eller bygder, fra den 18. marts 2020 kl. 16 til foreløbig 8. april 2020. Det er tilladt at sejle ud fra Nuuk og bedrive jagt og fiskeri under forudsætning af, at man returnerer til Nuuk.
   

Forbud mod arrangementer, begivenheder m.v. med flere end 10 personer

 • Der indføres – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 16.00 – et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter  både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 8. april 2020.
 • Forbuddet hindrer ikke, at flere end 10 personer på sædvanlig vis er til stede og bevæger sig rundt fx i en butik, et supermarked eller lufthavn. Tilsvarende gælder, at almindelig brug af kollektive transportmidler (busser, fly, passagerskibe m.v.) og almindelig
  tilstedeværelse på en arbejdsplads ikke er omfattet. Forbuddet finder heller ikke anvendelse, hvis der er tale om en forsamling med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed, herunder demonstrationer eller politiske møder.
 • Forbuddet gælder ikke i private hjem. Der opfordres dog kraftigt til aflyse planlagte private sammenkomster mv. med flere end 10 personer, generelt begrænse deltagerantallet mest muligt og følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

 • Politiet får herudover – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 16.00 – mulighed for på offentligt tilgængelige steder at gribe ind, hvis flere
  end 10 personer befinder sig på samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig
  afstand.

Lukning af uddannelser, skoler og dagtilbud

 • Alle offentlige og private uddannelser, skoler og dagtilbud lukkes fra den 18. marts 2020 og i foreløbigt tre uger. Kommunerne etablerer   nødpasning. Bedsteforældre bør ikke passe børn, hvis de pågældende på grund af alder eller helbred er særligt sårbare over for COVID-19.  For efterskoler skal det aftales lokalt, hvilke elever der kan blive på skolen, indtil skolen genåbner. 

Alle indendørs kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud m.v. lukker

 • Alle indendørs offentlige kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud og lignende indendørs aktiviteter lukkes hurtigst muligt og senest fra den 18. marts 2020 i foreløbigt tre uger. Udbydere af public service er undtaget fsva. angår nyhedsformidling og beredskab. Alle private udbydere, selvejende institutioner, frivillige foreninger og trossamfund mv. opfordres kraftigt til at gøre det samme.

Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem

 • Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hurtigst muligt og senest fra den 18. marts 2020 hjem i foreløbigt tre uger. De pågældende skal så vidt muligt arbejde hjemmefra. Hvis det ikke er muligt, sendes vedkommende hjem med løn. Offentligt ansatte, der er sendt hjem og ikke arbejder hjemmefra, står fortsat til rådighed for arbejdsgiveren og vil i øvrigt kunne blive pålagt at bistå med varetagelsen af nødvendige samfundsfunktioner. Med kritiske funktioner sigtes der fx til personale i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren, politiet, kriminalforsorgen, beredskabet, veterinærkontrollen og området for socialt udsatte. Det forhold, at hjemsendelse vil indebære opbygning af sagsbunker og forlængede sagsbehandlingstider, indebærer ikke, at funktionerne anses som kritiske.

Lukning af natklubber, værtshuse, restauranter og caféer m.v.

 • Der indføres – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 16.00 – et midlertidigt forbud mod diskoteker, barer, værtshuse  mv.
  Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 8. april 2020.

 • Der indføres – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 16.00 – et midlertidigt forbud mod at modtage gæster i restauranter og på caféer mv.
  Det vil fortsat være muligt for restauranter og caféer mv. at levere mad og drikke ud af huset (take away m.v.). Forbuddet gælder foreløbigt
  frem til den 8. april 2020.

 • Alle restauranter og caféer mv., der leverer mad og drikke ud af huset, skal:

     - Sikre, at alle medarbejdere overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
     - Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
     - Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
     - I videst muligt omfang sikre tilgængelighed til vand og sæbe og/eller håndsprit også til kunderne. 
     - Sikre, at kunderne holder behørig afstand. Det gælder også eventuel kødannelse udendørs

Lukning af butikker, storcentre m.v.

 • Der indføres – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 16.00 – et midlertidigt forbud mod butikker, storcentre mv., hvor et større antal
  personer færdes indendørs. Forbuddet omfatter ikke dagligvarebutikker. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 8. april 2020.

 • Der henstilles til butikken, at der sikres mindst to meters afstand mellem kunderne. 

Lukning af indendørs sport- og fritidsfaciliteter m.v. 

 • Der indføres et midlertidigt forbud mod indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv., herunder svømmehal, biografer, teater, fitnesscentre og
  solcentre fra den 18. marts 2020 kl. 16.00. Forbuddet omfatter ikke genoptræningsfaciliteter tilknyttet sygehuse, plejehjem, fysioterapeuter
  mv. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 8. april 2020.

Liberale erhverv, hvor der ikke kan undgås kontakt med kunder

 • Der indføres – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 16.00 – et midlertidigt forbud mod liberale serviceerhverv, hvor der ikke kan sikres
  behørig afstand mellem udbyder og kunde, herunder frisører, tatovører, massører, kosmetologer mv. Sundhedsfaglig behandling udført af
  autoriserede sundhedspersoner er ikke omfattet. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 8. april 2020.

Det private arbejdsmarked

 • Alle private arbejdsgivere opfordres til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra, afspadserer eller afholder ferie under iagttagelse af opretholdelse af kontraktmæssige forpligtelser, fx eksport, og leverancer. Endvidere opfordres til, at der alene afholdes fysiske møder mv., hvis det er absolut nødvendigt, og at der tages øvrige relevante tiltag for at sikre hensigtsmæssig adfærd på arbejdspladsen. Det forudsættes, at der sikres opretholdelse af den nødvendige forsyningsvirksomhed, herunder f.eks. fødevareforsyningen, dagligvaremarkedet, energi, vand, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, finansielle infrastruktur m.v.
 
 

Vi beklager. Dette indhold kan ikke vises.