Spring til hovedindhold

Forslag

Grønlands Politi

Nyhed

18. marts 2020 23:53

Påbud om rejseforbud fra Nuuk

Politimesteren i Grønland meddeler hermed, at Epidemikommission fra onsdag den 18. marts 2020 nedlægger påbud om rejseforbud fra Nuuk til andre byer og bygder:

I medfør af § 1 og § 3 i lov nr. 369 af 6. juni 1991 om sundhedsvæsenet i Grønland, jf. Landstingsforordning nr. 20. af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme med senere ændringer § 2, stk. 1, liste A, jf. § 1, jf. § 7 nedlægger Epidemikommissionen påbud om, at byområdet Nuuk, herunder de bebyggede områder Nuuk, Nuussuaq og Qinngorput, hvor det er konstateret, at den almenfarlige sygdom COVID-19 optræder, er afspærret, således at udrejse til andre byer, bygder og andre beboede områder i Grønland forhindres.

Påbuddet omfatter alle transportformer, både til vands, lands og i luften, fra byområdet Nuuk, dog med undtagelse af personer med helt uopsættelige rejseformål, herunder personer, som skal evakueres som følge af kritisk sygdom eller personer i samfundskritiske arbejdsfunktioner.

Påbuddet omfatter ikke fiskeri, fangst og andre erhvervs- og fritidsmæssige aktiviteter uden for byens grænser, såfremt der ikke herved opnås kontakt til omkringliggende byer, bygder og andre beboede områder – eller beboere fra disse steder. Forbuddet omfatter heller ikke levering af fødevarer mv.

I medfør Landstingsforordning nr. 20. af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme § 7, forbydes offentlige forsamlinger og offentlige møder på mere end 10 personer i byområdet Nuuk, herunder de bebyggede områder Nuuk, Nuussuaq og Qinngorput.

Overtrædelse af påbuddet kan medføre bøde i medfør af landstingsforordningens § 29, stk. 1, nr. 2.

Påbuddet er gældende fra offentliggørelsen og er gældende til og med onsdag den 8, april 2020.

Epidemikommissionen har desuden besluttet, at personer, der har flybillet til Danmark lovligt kan udrejse af Nuuk indtil natten til lørdag den 21. marts 2020.

Endvidere kan personer, der har indenrigsflybillet til det øvrige Grønland i dag den 18. marts 2020 lovligt udrejse af Nuuk på betingelse af, at personerne ved afrejsen er symptomfri og går i 14 dages hjemmekarantæne straks ved ankomsten til hjembyen. Dette gælder indtil natten til lørdag den 21. marts 2020.

Personale i samfundskritiske funktioner kan fortsat udrejse af Nuuk. Dette kan eksempelvis dreje sig om personaleudskiftninger i Sundhedsvæsenet.
 

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsmedarbejder Camilla Palmann

E-mail: CPA013@politi.dk

Telefon: 365144

Flere nyheder

26. oktober 2020

Grønlands Politi

Mand fundet død i Nanortalik - Fire personer er tilbageholdt

Politiet modtog lørdag morgen kl. 05:20 en anmeldelse om, at en livløs person lå på gaden ved adressen Tukingasoq i Nanortalik. Politiet og sundhedsvæsenets personale blev med det samme tilkaldt til stedet, hvor de kunne bekræfte, at manden var død. Der er tale om en mand i midten af 40’erne fra Nanortalik.

28. september 2020

Grønlands Politi

Eftersøgning med positivt udfald: Mand og kvinde blev fundet og reddet nordøst for Nanortalik

(Udsendt til pressen fredag d. 11. august 2020) To personer – en mand og en kvinde - sejlede fra Nanortalik mod Saarloq i en jolle, da de pludselig mistede orienteringen og løb tør for brændstof. Heldigvis havde de fortalt et familiemedlem, hvor de skulle hen, og hvornår de ville komme tilbage fra sejlturen. Da de ikke var vendt hjem søndag som aftalt, henvendte familiemedlemmet sig til politiet mandag morgen, hvor en eftersøgning blev opstartet. De to personer blev i dag fundet i god behold og blev fløjet til Qaqortoq.

28. september 2020

Grønlands Politi

Mand idømt 1 år og 9 måneders anstalt for grove seksuelle krænkelser mod mindreårig steddatter

(Udsendt til pressen mandag d. 14. august 2020) En mand i starten af 30’erne fra Ittoqqortoormiit blev i går i Sermersooq Kredsret idømt 1 år og 9 måneders anstaltsanbringelse for i flere år fra 2010 til 2018 at have begået grove seksuelle krænkelser mod sin daværende steddatter.