Spring til hovedindhold

Forslag

Grønlands Politi

Nyhed

18. marts 2020 23:53

Påbud om rejseforbud fra Nuuk

Politimesteren i Grønland meddeler hermed, at Epidemikommission fra onsdag den 18. marts 2020 nedlægger påbud om rejseforbud fra Nuuk til andre byer og bygder:

I medfør af § 1 og § 3 i lov nr. 369 af 6. juni 1991 om sundhedsvæsenet i Grønland, jf. Landstingsforordning nr. 20. af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme med senere ændringer § 2, stk. 1, liste A, jf. § 1, jf. § 7 nedlægger Epidemikommissionen påbud om, at byområdet Nuuk, herunder de bebyggede områder Nuuk, Nuussuaq og Qinngorput, hvor det er konstateret, at den almenfarlige sygdom COVID-19 optræder, er afspærret, således at udrejse til andre byer, bygder og andre beboede områder i Grønland forhindres.

Påbuddet omfatter alle transportformer, både til vands, lands og i luften, fra byområdet Nuuk, dog med undtagelse af personer med helt uopsættelige rejseformål, herunder personer, som skal evakueres som følge af kritisk sygdom eller personer i samfundskritiske arbejdsfunktioner.

Påbuddet omfatter ikke fiskeri, fangst og andre erhvervs- og fritidsmæssige aktiviteter uden for byens grænser, såfremt der ikke herved opnås kontakt til omkringliggende byer, bygder og andre beboede områder – eller beboere fra disse steder. Forbuddet omfatter heller ikke levering af fødevarer mv.

I medfør Landstingsforordning nr. 20. af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme § 7, forbydes offentlige forsamlinger og offentlige møder på mere end 10 personer i byområdet Nuuk, herunder de bebyggede områder Nuuk, Nuussuaq og Qinngorput.

Overtrædelse af påbuddet kan medføre bøde i medfør af landstingsforordningens § 29, stk. 1, nr. 2.

Påbuddet er gældende fra offentliggørelsen og er gældende til og med onsdag den 8, april 2020.

Epidemikommissionen har desuden besluttet, at personer, der har flybillet til Danmark lovligt kan udrejse af Nuuk indtil natten til lørdag den 21. marts 2020.

Endvidere kan personer, der har indenrigsflybillet til det øvrige Grønland i dag den 18. marts 2020 lovligt udrejse af Nuuk på betingelse af, at personerne ved afrejsen er symptomfri og går i 14 dages hjemmekarantæne straks ved ankomsten til hjembyen. Dette gælder indtil natten til lørdag den 21. marts 2020.

Personale i samfundskritiske funktioner kan fortsat udrejse af Nuuk. Dette kan eksempelvis dreje sig om personaleudskiftninger i Sundhedsvæsenet.
 
 

Flere nyheder

18. januar 2021

Grønlands Politi

Grønlands Politi offentliggør ny rapport om barrierer for anmeldelse

Baggrund for mørketal belyst i ny rapport

18. december 2020

Grønlands Politi

Rådet for Grønlands Retsvæsen offentliggør rapport om kriminalitetsmønsteret i Grønland

På baggrund af statistik fra Grønlands Politi, har Britta Kyvsgaard udarbejdet en rapport efter opdrag fra Rådet for Grønlands Retsvæsen, der beskriver kriminalitetsudviklingen i Grønland, dens art og omfang, samt lovovertrædelsernes geografiske og demografiske fordeling.

26. oktober 2020

Grønlands Politi

Mand fundet død i Nanortalik - Fire personer er tilbageholdt

Politiet modtog lørdag morgen kl. 05:20 en anmeldelse om, at en livløs person lå på gaden ved adressen Tukingasoq i Nanortalik. Politiet og sundhedsvæsenets personale blev med det samme tilkaldt til stedet, hvor de kunne bekræfte, at manden var død. Der er tale om en mand i midten af 40’erne fra Nanortalik.