Spring til hovedindhold

Forslag

Grønlands Politi

Nyhed

29. maj 2020 16:08

Tilliden til Grønlands Politi er høj og er steget i hele landet

En ny tryghedsundersøgelse for Grønland er netop blevet offentliggjort. Undersøgelsen viser, at tilliden til politiet i Grønland er stigende i hele landet, og at trygheden ligger på samme høje niveau som sidste år.

Tilliden til politiet i Grønland er høj – og nu også steget siden sidste år. Det viser den seneste tryghedsundersøgelse, der er blevet gennemført i Grønland. Her har 89,3 % af deltagerne svaret, at de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. I 2018 var det tilsvarende tal 85 %.

 

”Det glæder mig, at tilliden til politiet er steget, og at trygheden i Grønland generelt fortsat er høj. Vi håber de positive tilkendegivelser i tryghedsundersøgelsen er borgernes måde at kvittere for, at Grønlands Politi har prioriteret sit arbejde rigtigt, og at borgene har tillid til, at vi er klar til at hjælpe dem, når de har brug for det”, siger politimester Bjørn Tegner Bay.

 

Undersøgelsen viser, at tilliden til politiet særligt er stigende i den kategori, som i undersøgelsen betegnes ”bebyggelser med politistationer” og dækker over alle landets byer med undtagelse af Nuuk.

 

”For Grønlands Politi er det vigtigt at være synlige i hele landet og vise, at vores fokus på seksuelle overgreb gælder overalt i Grønland. Det indebærer alt fra at få foretaget videoafhøringer af børn hurtigst muligt, til at sikre hurtig sagsbehandling i sager, hvor børn og unge er involveret. Synlighed er også at komme rundt til alle landets skoler og være i dialog med børnene, hvilket vi i øjeblikket er med politiets anmeldelseskampagne om seksuelle overgreb. Det gør mig derfor stolt, at borgerne i hele landet har høj tillid til vores arbejde og føler sig trygge ved politiet”, fortæller Bjørn Tegner Bay.

 

Et er befolkningens tillid til politiet – noget andet er, om man mere generelt føler sig tryg.

Selvom trygheden generelt er høj i Grønland og på samme niveau som i 2018, hvor sidste tryghedsmåling blev foretaget, så viser undersøgelsen, at der er en tendens til, at trygheden i bygderne er faldet siden 2018.

 

”Vi er i politiet opmærksomme på, at trygheden i bygderne er faldet lidt, men har siden 2019 - hvor vi opstartede et kommunefogedprojekt - arbejdet på at få rekrutteret flere kommunefogeder til politiet. Vi har allerede fået ansat en del nye kommunefogeder, så vi pt. kun har syv bygder i Grønland uden kommunefogeder. Det vil forhåbentligt medvirke til, at vi i højere grad får skabt tryghed lokalt i bygderne i Grønland”, siger Bjørn Tegner Bay.

 

Find hele undersøgelsen her.

 

Vi beklager. Dette indhold kan ikke vises.