Spring til hovedindhold

Forslag

Registrer bil

En bil er registreringspligtig. Udfyld blanketten og henvend dig på en politistation.

På politistationen skal du medbringe følgende

Forsikringsbevis

Køretøjet. Ved registreringen vurderer politiet, om køretøjet er i forsvarlig stand. Vi fokuserer særligt på lys, bremser og styretøj

Kvittering for at motorafgiften er betalt

En udfyldt og underskrevet registreringsblanket. Ejeroplysningerne på blanketten skal være de samme som på forsikringsbeviset

Bemærk at stelnummeret skal være rengjort og synligt ved forevisning til politiet.

Værd at vide

Det er lovpligtigt at afmelde dit køretøj. Du skal afmelde det ved et ejerskifte.

 

Når den nye ejer har registreret køretøjet i sit navn, sender politiet en meddelelse til dig om, at køretøjet ikke længere er registreret i dit navn. 

Sælger du dit køretøj, skal du være opmærksom på, at du hæfter for motorafgift og forsikring:


  • Indtil den nye ejer har registreret køretøjet i sit eget navn
  • Eller du har afmeldt det ved at aflevere nummerpladerne til politiet

Afmelder vi dit køretøj pga., at der skyldes motorafgift eller forsikring, skal køretøjet registreres på ny, og de almindelige betingelser ved registrering gælder.

 

Herudover skal al tidligere gæld til forsikring og motorafgift være betalt, inden køretøjet kan registreres igen.

Hvis politiet vurderer, at alt er korrekt, udsteder vi en registreringsattest til dig og sender en kopi til dit forsikringsselskab. Dit forsikringsnummer eller policenummer fremgår af registreringsattesten.
 
Sker der efter registreringen ændringer i de oplysninger, der er registreret om køretøjet og oplyst på registreringsattesten, skal ændringen anmeldes til politiet. Vi vil herefter udstede en ny registreringsattest. Dette gælder dog ikke, hvis ændringerne blot vedrører adresseoplysninger.
Sker der et ejerskifte, har ejeren (ved ejerskifte den nye ejer) snarest muligt, og senest tre uger efter ejerskiftet, pligt til at anmelde køretøjet til registrering, medmindre køretøjet forinden er afmeldt.

Det er lovpligtigt at betale motorafgift. Afgiften betales til Grønlands Selvstyre, Skattestyrelsen og ikke Grønlands Politi.

 

Har du spørgsmål til motorafgift og refusion af denne, skal de rettes til Skattestyrelsen.

Bor du i en by uden politistation?

Hvis du bor i en by uden politistation, kan du kontakte den nærmeste politistation og aftale, hvordan du får registreret dit køretøj og får nummerplader til det.

Kontakt nærmeste politistation