Spring til hovedindhold

Forslag

Registrer påhængs- og sættevogn

En påhængs- eller sættevogn er registreringspligtig. Udfyld blanketten og henvend dig på en politistation

Påhængs- og sættevogne er påhængskøretøjer, der sættes bag på eller foran et motorkøretøj, der er beregnet til befordring af personer eller gods. Det kan fx være små trailere og ladvogne til biler, ATV'ere og traktorer og store anhængere til lastbiler.

 

Når du har registreret dit køretøj, udleverer politiet en registreringsattest og nummerplade, som du skal montere bag på påhængs- eller sættevognen.

På politistationen skal du medbringe følgende

Køretøjet. Ved registreringen vurderer politiet, om køretøjet er i forsvarlig stand. Vi fokuserer særligt på lys, bremser og tegngivningsapparat

Forsikringsbevis

En udfyldt og underskrevet registreringsblanket. Ejeroplysningerne på blanketten skal være de samme som på forsikringsbeviset

Bemærk at stelnummeret skal være rengjort og synligt ved forevisning til politiet.

Værd at vide

Det er lovpligtigt at afmelde dit køretøj. Du skal afmelde det ved et ejerskifte.

 

Når den nye ejer har registreret køretøjet i sit navn, sender politiet en meddelelse til dig om, at køretøjet ikke længere er registreret i dit navn.

 

For at afmelde dit køretøj skal du aflevere nummerpladen til politiet.

Hvis politiet vurderer, at alt er korrekt, udsteder vi en registreringsattest til dig og sender en kopi til dit forsikringsselskab.

Dit forsikringsnummer eller policenummer fremgår af registreringsattesten.
Sker der efter registreringen ændringer i de oplysninger, der er registreret om køretøjet og oplyst på registreringsattesten, skal ændringen anmeldes til politiet.

Vi vil herefter udstede en ny registreringsattest. Dette gælder dog ikke, hvis ændringerne blot vedrører adresseoplysninger.
Sker der et ejerskifte, har ejeren (ved ejerskifte den nye ejer) snarest muligt, og senest tre uger efter ejerskiftet, pligt til at anmelde køretøjet til registrering, medmindre køretøjet forinden er afmeldt.

Bor du i en by uden politistation?

Hvis du bor i en by uden politistation, kan du kontakte den nærmeste politistation og aftale, hvordan du får registreret dit køretøj og får nummerplader til det.

Kontakt nærmeste politistation