Spring til hovedindhold

Forslag

Fast alkoholbevilling

Politiet skal høres, når du søger om en ny fast alkoholbevilling eller forlængelse af en eksisterende alkoholbevilling.

En alkoholbevilling er en tilladelse du kan få fra kommunen, som giver mulighed for at sælge eller udskænke alkohol. Foreninger, klubber, virksomheder og personer, som ønsker at sælge eller udskænke alkohol, skal have en alkoholbevilling.

 

Ansøgninger om en ny fast alkoholbevilling samt forlængelser af eksisterende bevillinger behandles af hovedstationen i Nuuk. Grønlands Politi er dog kun høringspart, da det er kommunen, der foretager den endelige afgørelse. 

Værd at vide om udstedelse af ny fast alkoholbevilling

Politiet afgiver høringssvar til kommunen, når du ansøger om en ny fast bevilling. Vi undersøger om der er noget, der kan give anledning til at antage, at virksomheden ikke kan drives på forsvarlig vis. Kommunen skal oplyse sagen og sende relevant høringsmateriale, herunder bl.a. alkoholpolitik samt samtykkeerklæring til opslag i vores systemer, inden politiet kan udtale sig.

 

Her lægges bl.a. vægt på:

• Overtrædelser af alkoholloven, kriminalloven, lov om euforiserende stoffer eller overtrædelser af lov om skatter og afgifter og lign. lovgivning

• Vurdering af beliggenhed for udskænkningsstedet, udskænkningstyper samt virksomhedens overordnede koncept

• Politi- og sikkerhedsmæssige hensyn

 
For at ansøge om en alkoholbevilling skal du udfylde den relevante ansøgningsblanket ved kommunen samt en samtykkeerklæring til Grønlands Politi. Samtykkeerklæringen kan fås ved kommunen ved ansøgning, og ellers direkte på boks ”Samtykkerklæring til alkoholbevilling” ovenfor. 

Læs mere om udstedelse af alkoholbevillinger på kommunernes egne hjemmesider:
Sermersooq Kommune
Avannaata Kommune
Qeqertalik Kommune
Qeqqata Kommune
Kujalleq Kommune
 
Værd at vide om fornyelse af eksisterende alkoholbevilling

En fast alkoholbevilling har som udgangspunkt gyldighed i 3 år fra udstedelsesdatoen, derfor bør du ansøge om en fornyelse inden 3 år er gået fra udstedelsesdatoen.

 

Så længe du indgiver ansøgningen inden udløb af bevillingsperioden, så er din allerede udstedte alkoholbevilling stadig gyldig, indtil spørgsmålet om en ny bevillingsperiode er endeligt afgjort ved kommunen. Den allerede udstedte alkoholbevilling kan dog højst være gyldig i 3 måneder efter udløb af bevillingsperioden.

Kontakt kommunen for at ansøge om fornyelse af din eksisterende alkoholbevilling. Grønlands Politi afgiver derefter et høringssvar til kommunen, hvor der lægges vægt på, om der har været politimæssige problemer med salgs-/ eller udskænkningsstedet.

 

Grønlands Politi skal have en kopi af den eksisterende bevilling samt alkoholpolitik, og kan bede kommunen fremsende høringsmateriale, hvis det skønnes nødvendigt for sagsbehandlingen.