Spring til hovedindhold

Forslag

Demonstrationer

Demonstrationer skal anmeldes til din lokale politistation.

Optog og møder på veje skal anmeldes ved personlig henvendelse til din lokale politistation senest 24 timer før, de skal finde sted.

 

Anmeldelsen skal foretages af arrangøren eller af en repræsentant for denne og indeholde angivelsen af formålet med mødet eller optoget, tidspunktet, mødestedet og ruten samt det forventede antal deltagere.