Spring til hovedindhold

Forslag

Indsamling og bortlodning

Skal din forening afholde et offentligt arrangement?

Generelt om offentlige indsamlinger og bortlodninger

Hvis du som forening eller institution mv. ønsker at afholde offentlige indsamlinger eller bortlodninger med et velgørende eller almennyttigt formål, skal du anmelde det til din lokale politistation eller få en tilladelse fra politistationen.

Et velgørende formål kan f.eks. være indsamling til fordel for udsatte børn eller unge i Grønland eller Kræftens Bekæmpelse.

Formål af almen interesse kan f.eks. være en indsamling til nye ruder i den lokale kirke, forskønnelse af et offentligt anlæg, en studietur for byens skolebørn eller lign.

 
Værd at vide

Offentlig indsamling

En offentlig indsamling er når bidragsyderen giver en gave eller penge uden at få en direkte modydelse. 

 

Offentlige indsamlinger skal blot anmeldes. Anmeldelsen skal bekræftes modtaget af politiet.

Offentlig bortlodning

En offentlig bortlodning er når bidragsyderen ved sit bidrag modtager en ydelse/gevinst.

Det kan være radiobingo, bal, forestillinger eller andre arrangementer, hvor deltageren kan vinde en præmie, eller hvor deltageren ved sit bidrag kan få en eventuel modydelse herunder få lov at deltage, når overskuddet skal anvendes til velgørende eller almennyttige formål.

En offentlig bortlodning kræver politiets tilladelse.

 

Forinden du afleverer eller sender din ansøgning til politiet, skal du have ansøgningen godkendt hos kommunen. 

 

Dernæst afleveres ansøgningen hos din lokale politistation.

Der er to undtagelser:

  1. Hvis du ansøger om et offentligt arrangement, hvor pengene indsamles til samme formål indenfor samme bebyggelse to gange inden for samme år, skal du søge hos Grønlands Politi Hovedstation, som undtagelsesvist kan give tilladelse.

  2. Hvis du ansøger om et offentligt arrangement, der skal afvikles i flere byer, skal du anmelde det til Grønlands Politi Hovedstation.
  1. Hvem der afholder indsamlingen eller bortlodningen
  2. i hvilket tidsrum indsamlingen/bortlodningen foretages,
  3. i hvilket område indsamlingen/bortlodningen skal foregå,
  4. på hvilken måde indsamlingen/bortlodningen foretages,
  5. til hvilket formål midlerne skal anvendes, og hvem der skal revidere indsamlingens regnskab.

Hvis du har brug for hjælp til ansøgningen eller har generelle spørgsmål til offentlige arrangementer, er du velkommen til at kontakte ledelsessekretariatet i Grønlands Politi på e-mail: GRL-Ledelsessekretariat@politi.dk eller telefonnummer: 701448.

 

Når det offentlige arrangement er afholdt, skal du indsende et regnskab til den lokale politistation eller Ledelsessekretariatet hos Grønlands Politi afhængig af, hvem der har modtaget din anmeldelse eller givet tilladelse. 

 

Når du har fået en tilladelse til offentlig bortlodning, sendes regnskabet for bortlodningen senest inden 3 måneder efter bortlodningen blev afholdt.

Når du har fået bekræftelse på at du har anmeldt en offentlig indsamling på behørig måde, sendes regnskabet for indsamlingen senest inden 6 måneder efter indsamlingen blev afholdt.

Overskridelse af fristen eller manglende indsendelse af regnskab kan medføre bødeansvar for de ansvarlige.

 
Hvis du har fået afslag på en anmeldelse af en offentlig indsamling eller tilladelse til bortlodning, kan du klage til Justitsministeriet.

Du skal sende klagen til Grønlands Politi att: Ledelsessekretariatet og så videresender Ledelsessekretariatet klagen til Justitsministeriet.

Når du sender klagen, skal du huske at begrunde, hvorfor du mener du ikke burde have fået afslag.