Spring til hovedindhold

Forslag

Forhandling af våben og ammunition

Her kan du læse om, hvordan du søger om at blive forhandler af våben og/eller ammunition.

Sådan søger du

Udfyld samtykkeerklæringen og send den til grl-ledelsessekretariatet@politi.dk.

Ansøg om våbenforhandlertilladelse
VÆRD AT VIDE

Handel med våben og/eller ammunition omfattet af våbenlovens § 1 (hel- og halvautomatiske våben, korte skydevåben m.v.)  kræver våbenforhandlertilladelse fra Grønlands Politi. 

 

Handel med våben, som ikke er omfattet af våbenlovens § 1 (manuelt repetérbare våben, knive m.v.) kræver ikke tilladelse. 

 

Tilladelser efter våbenloven er personlige. Der kan derved alene gives tilladelse til virksomhedens enkelte ansatte og ikke virksomheden som helhed. 

 

Din våbenforhandlertilladelse indeholder tilladelse til at indføre og forhandle halvautomatiske våben.

 

Du behøver derfor som udgangspunkt ikke en indførselstilladelse. Dog kræver nogle lande en erklæring på de specifikke våben og eventuel ammunition, som du ønsker at indføre til Grønland.

 

Det er dit ansvar som forhandler at finde ud af, hvad det enkelte land (afsenderlandet) kræver af dokumentation ved indførsel af våben til Grønland.

 
Du skal medsende en samtykkeerklæring.

Du skal give dit skriftlige samtykke til, at politiet må indhente oplysninger om dine personlige forhold og hidtidige vandel.

 

Du skal derfor vedhæfte en underskrevet samtykkeerklæring til din ansøgning. 

Politiet undersøger forud for udstedelse af tilladelser m.v., hvorvidt ansøgeren er straffet for fx personfarlig kriminalitet eller overtrædelse af våbenloven. 

 

Der foretages en konkret skønsmæssig vurdering af, om der fremkommer oplysninger, som gør det betænkeligt at imødekomme ansøgningen. 


En våbenforhandlertilladelse koster 840 kr. 

Våbentilladelsen vil som udgangspunkt blive sendt via e-mail.

 

I visse tilfælde sender vi dog våbenforhandlertilladelsen med almindelig post. 

Tilladelsen gælder i 5 år. 

Vi beklager. Dette indhold kan ikke vises.

Våbenlov

Forslag