Spring til hovedindhold

Forslag

Forny våbenforhandlertilladelse

Her kan du læse om fornyelse af din tillaldelse til at forhandle våben og/eller ammunition.

Sådan søger du

Udfyld samtykkeerklæringen og send den til grl-ledelsessekretariat@politi.gl.

Ansøg om fornyelse af våbenforhandlertilladelse
Værd at vide
Ca. 4 uger før din tilladelse udløber skal du ansøge om en ny tilladelse, såfremt du stadig har behov for tilladelsen. 
Du skal medsende din eksisterende våbenforhandlertilladelse. 

Politiet undersøger forud for udstedelse af tilladelser m.v., hvorvidt ansøgeren er straffet for fx personfarlig kriminalitet eller overtrædelse af våbenloven. 

 

Der foretages en konkret skønsmæssig vurdering af, om der fremkommer oplysninger, som gør det betænkeligt at imødekomme ansøgningen. 

 
Fornyelse af en gyldig våbenforhandlertilladelse koster 420 kr. 
Våbenforhandlertilladelsen vil som udgangspunkt blive sendt via e-mail. I visse tilfælde sender vi dog våbenforhandlertilladelsen med almindelig post. 
Tilladelsen gælder i 5 år. 
Våbenlov