Spring til hovedindhold

Forslag

Virksomhedsstrategi

Grønlands Politi arbejder ud fra strategien "Sammen skaber vi tryghed - Ataatsimut toqqissisimatitsivugut" i 2019-2022.

Samfundet ændrer sig i takt med udviklingen. I Grønlands Politi skal vi hele tiden sikre os, at vi også udvikler os og tilpasser organisationen, så vi lever op til de krav og forventninger det omgivende samfund har til os, og vedbliver med at være en tidssvarende organisation. Dette kræver en fælles retning og et fælles mål for alle i Grønlands Politi.

 

Med andre ord: Hvis vi er enige om målet med arbejdet, og hvordan vi kommer derhen, så sikrer vi, at vi bruger vores ressourcer bedst muligt til gavn for samfundet.

 

Vision

Sammen skaber vi tryghed. Grønlands Politi arbejder for at gøre Grønland til et trygt land. En opgave samtlige medarbejdere står sammen om – og en opgave vi vil løse i samarbejde med det øvrige samfund.

 

Mission

At opretholde sikkerhed, fred og orden, at påse overholdelsen af love og andre regler, at forhindre forbrydelser samt at efterforske og forfølge forbrydelser, ligesom vi skal sikre, at skyldige drages tilansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.(Retsplejelovens § 61 og § 65). Vi skal desuden sikre, at nødstedte personer til lands, på Indlandsisen og i lokale farvandsområder reddes. (SAR Grønland).

 

Grønlands Politis strategi 2019-2022 "Sammen skaber vi tryghed"

Forslag