Spring til hovedindhold

Forslag

Grønlands Politi

Nyhed

28. marts 2019

Trygheden i Grønland og tilliden til politiet er fortsat høj

Trygheden i Grønland og tilliden til politiet er høj. Sådan lyder hovedkonklusionerne fra politiets tryghedsundersøgelse i Grønland for 2018, som netop nu er blevet offentligjort.

Grønlands Politi har for andet år i træk gennemført politiets tryghedsundersøgelse i Grønland.

 

Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Rigspolitiet, Danmarks Statistik og Grønlands Statistik og har til formål at måle borgernes tryghed i relation til kriminalitet og utryghedsskabende adfærd samt tillid til politiet i Grønland.

 

Undersøgelsen viser, at trygheden i Grønland samt tilliden til Grønlands Politi i 2018 fortsat er høj. Målingerne er således på samme høje niveau som sidste år, hvor borgernes tryghed blev målt for første gang:

 

”I 2017 gennemførte vi politiets tryghedsundersøgelse for første gang i Grønland, hvor vi konstaterede, at trygheden og tilliden til politiet generelt er høj. Jeg er stolt af, at niveauet for 2018 fortsat er højt – og endda nogle steder i landet er steget væsentligt. Dermed tegner der sig en tendens til, at borgerne i Grønland generelt føler sig trygge og har tillid til politiet”, udtaler politimester Bjørn Tegner Bay.

 

Tryghedsundersøgelsen er foretaget i bebyggelser uden politistation, bebyggelser med politistation samt i Nuuk særskilt. Undersøgelsen viser, at uagtet hvor i Grønland man bor, så føler borgerne sig trygge og har tillid til politiet.

 

Grønlands Politi er opmærksomme på, at der er et mindre fald i målingerne for borgernes tryghed i bebyggelse med politistationer, hvis man sammenholder tallene for 2017 med 2018. Faldet er dog ikke særligt stort og ligger inden for den statistiske usikkerhed, men vi har øje for udviklingen:

 

”Tryghedsundersøgelsen hjælper os med at prioritere vores arbejde. Den er et vigtigt instrument for politiet til at målrette de kriminalitetsbekæmpende og tryghedsskabende indsatser. I den nye strategi for Grønlands Politi indgår der fx en række tværgående indsatser, herunder på bl.a. forebyggelses- og færdselsområdet, som skal være med til løfte trygheden i byerne”, fastslår Bjørn Tegner Bay.

 

For yderligere spørgsmål kan Bjørn Tegner Bay kontaktes. Der bedes i den forbindelse rettes henvendelse til kommunikations- og pressemedarbejder Camilla Palmann på cpa013@politi.dk eller tlf. 567333. For spørgsmål vedrørende undersøgelsens metode mv. kan centerchef ved Rigspolitiet Henrik Ove Bech kontaktes på hob003@politi.dk eller tlf. +45 61311163.

 

Du kan læse hele tryghedsundersøgelsen nedenfor samt læse nærmere omkring metoden bag tryghedsundersøgelsen.

 

Groenland tryghedsundersoegelsesrapport 2018

Metoderapport Groenland tryghedsundersoegelse 2018

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsmedarbejder Camilla Palmann

E-mail: CPA013@politi.dk

Telefon: 365144

Flere nyheder

1. maj 2019

Grønlands Politi

Grønlands Politi forlænger fristen til at køre med pigdæk

Grundet vejrmæssige forhold forlænges fristen til at køre med pigdæk i Avannaata og Qeqertalik Kommunia.

11. april 2019

Grønlands Politi

Tak til borgerne i Aasiaat for at yde hjælp i forbindelse med færdselsuheld

Borgerne i Aasiaat stimlede sammen og hjalp en tilskadekommen borger med at komme fri fra bilen, da hun var blevet påkørt af en personbil og sad fastklemt under den.

11. april 2019

Grønlands Politi

Signe modtager Ingbøl-trofæet for helteværdig redningsaktion

Signe Ravn-Højgaard reddede sin vens liv – nu hædres hun med Redningsmedailleselskabets Ingbøl-trofæ. Trofæet gives til personer, der har udvist heltemod, og hvor hensynet til eget liv og førlighed er tilsidesat for at hjælpe mennesker, der er i vanskelligheder.

Nej tak til cookies